Cáo lỗi các bạn vì đã lâu rồi không có up, một vài phần vì năm cuối nên có chút lọng đọng, thank mọi người luôn ủng hộ